Sparegris fleskar til

— Me er spente på mottakinga, sa administrerande direktør Dag Eide ein time før, medan hovudaksjonær Paul Drageset fekk på plass dei siste varene i hyllene. Kvelden før var dei i sving til langt på natt.