Mindre penger til kalking i 2004

Regjeringen har ikke lyttet til anbefalinger fra stortingsflertallet når det kuttes 15 millioner i bevilgningene til kalking av vann og vassdrag på landsbasis.