Rolf Norås

— Du, hva er dette med Kulturbyen? - Vi har nettopp lagt frem etbudsjett og investeringsprogram for Kulturbyen. EU har ambisjonerog visjoner, og har kriterier vi må matche.