Tau-ferjen på grunn

MS Tau står nå på grunn i fjæresteinene på Lindøy. Grunnstøtingen,som skjedde klokken 21:37, skal ikke ha vært dramatisk, ifølgepassasjerer vi har vært i kontakt med. Passasjerene ble nettopphentet med to hurtigbåter (22:45).