- Dette vil sandnesfolk merke

Rådmannens varsku om underskudd kommer ikke helt uventet på politikerne, men størrelsen på de nødvendige kutt sjokkerer.