Vågen-kritikk forstummer

De nye planene for utbyggingen av indre Vågen i Sandnes, blir godt mottatt, også blant skeptikerne.