Flytter ut av sentrum

Et forsamlingslokale med tilliggende aktivitetsrom og kanskje idrettshall skal stå klar på Stangeland når Fredheim bedehus flytter fra Solaveien.