Mangler penger til ny skole

Selv om den nye skolen i Smeaheia står ferdig til høsten, er det ikke satt av penger til undervisningen. De må tas fra andre skoler.