Kvalitetskrav ble nedstemt

RV, med støtte av Arbeiderpartiets representanter, var alene om å ville sette kvalitetskrav ved kommunal konkurranseutsetting.