Oppgradert Jåttå

Det er en betydelig oppgradering av Jåttås rolle som Nato-hovedkvarter som nå skjer. Med ansvaret for omforming og modernisering, direkte underlagt hovedkvarteret i USA, skal offiserer med base i Stavanger bidra i en prosess som vil påvirke hele alliansen.