- Noen vil gå konkurs

— Når alle aktørene bak nye kjøpesentra teller de samme 40.000beboere i Time, Klepp og Hå kommuner for å få nok kunder, måresultatet bli overetablering, sier røster som stiller seg skeptisktil de mange planene.