Skadet dansk fisker

Et Sea King redningshelikopter fra Sola plukket i går opp en skadetdansk fisker fra en fiskebåt 94 nautiske mil vest for Stavanger.