Klepp beholder likevel postkontoret

Postkontoret på Klepp var blant fem postkontor som var besluttet nedlagt. Nå blir likevel kontoret opprettholdt.