Nekter frivillig overtid

Politiets lønnskamp er i gang. Begynnerlønnen kreves løftet med75.000 kroner til 300.000 kroner i året — som er 33.000 mer enndagens topplønn.