Mange uoppfylte mål etter omorganisering

Kommunen gikk inn i Organisasjon 2000 med store ambisjoner og høye mål. Få av målene er nådd.