- Me bomma på bomprisen

Fungerande leiar i Samferdsleutvalet i Rogaland fylkeskommune, TorYtre-Arne (V), meiner bilistane slepp for billeg gjennombomstasjonane på Nord-Jæren.