Håper på tunnelpenger

— Hvert år blir det delt ut en del millioner i ekstraordinærebevilgninger til rassikring. Vi kommer til å satse tungt for å fåen bit av disse millionene til tunnel mellom Veen og Byrkjedal,sier ordføreren i Bjerkreim, Asbjørn Gjedrem.