Vil ha større skoleklasser

Ved å tillate flere elever i hver klasse, ser rådmannen en mulighet til å spare penger.