Rådmannen ser alvorlig på politianmeldelsen

Sokndal kommune og deponiutbyggeren er meldt til politiet, men ingen av partene innrømmer feil.