SFO i barnehagen

Boganes barnehage beholder 6-åringene sine selv om de begynner på skolen. Barnehagen har Skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid.