Barnevernet styrkes

Barnevernssjef Rune Moen har tidligere uttalt at barnevernet i Sandnes ikke har kapasitet til å ta imot enslige mindreårige flyktninger neste år. For å gi tilstrekkelig hjelp til flyktninger under 18 år, trengs én stilling ekstra.