Radioaktivt lager på politiets bord

Terry Olsen hevder at kommunen og Nor Engineering Miljø AS bryter plan— og bygningsloven.