Holder skjema

Rådmannen i Randaberg, Per Haarr, sier økonomien er presset, men på grunn av god disiplin i organisasjonen har de fleste holdt seg til vedtatte rammer.