Buffalo Svein og misjonen

Det finnes bare ett naturlig åpningsspørsmål å stille Svein Nybø når han nå har tatt over som administrasjonssjef i Det Norske Misjonsselskap, NMS.