Hemmelig kommuneøkonomi

Økonomien i Sandnes kommune er tydeligvis dårlig. Så dårlig at ordfører og rådmann ønsker å holde den skjult for innbyggerne.