Krisemøte om legionella

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) vil vurdere skjerpet kontrollmed kjøletårn.