Avviser ikke Bryne-kulvert

Planleggerne i Statens vegvesen vil ikke uten videre avvise tanken om å legge Bryne-trafikken under jorda.