Stadig trangere for rådyr i byen

Hvert år felles over 20 rådyr i Stavanger. Utbygging krymper næringsgrunnlaget deres.