Stadig trangere for rådyr i byen

Hvert år felles over 20 rådyr i Stavanger. Utbygging krymper næringsgrunnlaget deres.

Publisert: Publisert:
  • Finn Rømcke
iconDenne artikkelen er over 18 år gammel

— Planmessig skyting av rådyr har foregått i Stavanger i mange år, sier park- og idrettssjef Torgeir E. Sørensen. Den kommunale viltforvaltningen hører inn under hans etat.

— Det er for mange rådyr i Stavanger i forhold til næringsgrunnlaget, forklarer Sørensen. Derfor deles det ut fellingsløyver til såkalte «jaktvald», som kommunen er inndelt i. Jaktvaldene består stort sett av private eiendommer. Men for å få nok areal til å utgjøre et jaktvald, hender det at deler av kommunale friluftsområder kan medregnes som del av et jaktvald.

Skader næringsdrift Selve skytingen kan imidlertid ikke skje på kommunal grunn. Stavanger har vedtatt at det ikke skal drives jakt på kommunale eiendommer. Jakten foregår på jordbrukseiendommer.

Foruten hensynet til rådyrene selv, skjer avliving fordi dyrene gjør skade på landbrukseiendommer og gartnerier. De kan også skape farlige situasjoner på gater og veier. Når rådyrene blir stresset, løper de ut i kjørebanen. Derfor vurderes antall rådyr i et område også i forhold til trafikken.

— Rådyr skaper et økende problem i Stavanger. Det skyldes at nye utbyggingsområder tar næringsgrunnlaget fra dem, sier park- og idrettssjef Sørensen.

Flått uten rådyr Noen ønsker også færre rådyr for å dempe flått-plagen. Men naturforvaltningskonsulent Inger Nes i Stavanger sier at det er mer komplisert enn som så.

— Rådyr kan være en av mange årsaker til mye flått, men om du bare fjerner rådyrene, er det ikke sikkert du blir kvitt flåtten, sier Nes.

I fjor ble det felt 26 rådyr i Stavanger. Vel 20 er årlig felt de senere årene. Fellingsløyver tildeles i juni, og jakten starter i september.

Dyrene blir syke Dessuten gis det såkalt skadefellingsløyver ved stor økonomisk skade på næringsvirksomhet som gårdsdrift og gartnerier.

I år ble det gitt et slikt skadefellingsløyve på Sølyst, hvor det var for mange rådyr på et lite areal, og dyrene gjorde skade på et gartneri. Sju ble felt, men sannsynligvis er det like mange igjen.

— Det var ikke snakk om noen utrydding, men bare om å gjøre bestanden mindre. Det er til fordel for dyrene selv også. For mange på et lite område kan føre til mye sykdom, understreker naturforvaltningskonsulent Nes.

**finn.romcke@

aftenbladet.no**

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

  2. Oilers kriger seg til en seier. Den var viktig

  3. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

  4. Tiltakspakkene og den voldsomme oljepengebruken må ta slutt

  5. Gulvet er åpnet, men arkeologene får ikke grave

  6. 150.000 i gebyr for ulovlige boliger