Valgte fredsløsning

— Den holdningen 17. komiteen har til 17. mai-tog i dag, kan ikke vare. Jeg tror at folk på snart vil skjønne at vi må åpne for fredsbudskap. Det er på mange måter viktigere enn den rene nasjonalismen vi har i dag.