Basebyer farger ONS

Byer med oljebaser skal sett farge og fart på Strandkaien under oljemessen ONS i august.