Ferjesubsidier til tunnel

Når revidert nasjonalbudsjett legges fram i dag, gjør regjeringen et historisk framstøt for samferdselen langs kysten: Ferjesubsidier skal i sin helhet kunne brukes til å bygge tunneler som skal erstatte ferjestrekninger.