Vinnerne og taperne

De statlige midlene er fordelt på følgende måte i 2002: