Flere på rømmen i fjor

Av i underkant av 1500 personer som sonet i regionen i fjor, stakkseks personer av fra lukkede fengsler. Alle seks er satt inn igjen.Ingen av de seks var klassifisert som farlige. I tillegg fant 31innsatte det for godt å la være å møte opp til avtalt tid etterpermisjoner. Mange av dem som stikker kommer de tilbake igjen avseg selv, men et stort apparat for å finne dem igjen blir likevelsatt i verk. Samtlige som stikker, blir etterlyst gjennom politietskanaler.