- Kjernefamilien er ennå normen

Forsker Runar Døvig ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har vært kritisk til fremstillingen av tallene fra Statistisk sentralbyrå. Han er opptatt av at statistikken fra SSB ikke må misforstås.