Råkjøring i 50-sone

Figgjoveien på Ålgård har 50-sone. Veien går fra Ålgård stadion, forbi kirken og nordover mot Figgjo, på vestsiden av Figgjoelva og parallelt med E39.