- Graffiti pynter opp byen

Graffiti og tagging er en viktig del av bykulturen, menerkunststudent Torgeir Svindland og musikkarbeider Morten Mosnes.