Ny Sandnes-undersøkelse

2500 husstander i Sandnes blir i disse dager bedt om å besvare et hefte med til sammen 348 spørsmål. Norsk Gallups undersøkelse er oppfølging av en tilsvarende i 1996. Trivselen og tilfredsheten med ulike kommunale tjeneste skal måles over 15 sider.