Barnehagekøen vokser

80 flere barn står på venteliste for plass i barnehage i Sandnes iår. Heller ikke alle barn med spesielle behov får plass.