- Foreldre må våkne for barns internettbruk

Barn og unge bruker internett som aldri før. Men foreldrene er ikkepå nett. — Vi tror mange foreldre ikke vet hva som foregår nårungene deres bruker internett. Ved hjelp av noen enkle grep kan vilære de voksne å kontrollere nettbruken bedre, sier Grethe Berlandved Næringsakademiet i Stavanger