Speilglatte morgenveier

— I morges var det det reneste kaoset på noen av veiene idistriktet. Et titalls biler skal ha vært innblandet i uhellforårsaket av glatte veier.