Fylkesvaskeriet under press

Rogaland fylkesvaskeri ligger an til å få på plass nye drivere, men da må Berendsen-gruppen slippe taket.