Enklere med buss for de fleste

Sentrale områder på Nord-Jæren skal få bedre busstilbud nårbussomleggingen trer i kraft i mai 2002.