Tilbyr å bygge ut Simongården

Eierne av Simongården, hvor sorenskriveren holder hus, er klar til å bygge ut dersom Stortinget slår sammen sorenskriverembetene i Sandnes og på Jæren.