Eldrerådet sterkt imot sykehjem i Syden

Eldreomsorgen i Stavanger er for dårlig til at kommunen kan brukepenger på sykehjem i utlandet, mener de eldre i Stavanger.