Vil ha nasjonal dugnad

Vi har unngått munn— og klovsyken siden 1952. Nå må alle ta ansvar, slik at vi slipper å brenne dyreskrotter på bål som vi har sett fra andre land, sier toll- og kontrollsjef Øyvind Hafsøe i Stavanger.