Også Stavanger må rydde havna

Statens Forurensningstilsyn (SFT) vil bevilge inntil 11 millioner kroner til opprydding av forurenset bunnslam i Sandefjordsfjorden.