Innspurt i Viksveen-saken

Politiets overvåkingstjeneste (POT) er mer eller mindre ferdig medetterforskningen i Viksveen-saken og arbeider med en innstillingtil statsadvokaten i Oslo.