Bygget fabrikk av skrap

Takket være deler fra blant annet Shellraffineriet kan Sele naturgjødsel snart åpne ny fabrikk.