Bistandsfond har storbedriftskultur

Jæren Produktutvikling mener det norske bistandsfondet Norfund ikke er interessert i å finansiere små prosjekter.